4941-2
Kreuzung: Sämling x unbekannt
Hohls
Ploidie-Gruppe : dip
zurück